Czerwiec 2022
Udostępnij:

Konferencja Niepełnosprawność – wyzwanie czy zadanie we współczesnym świecie? termin: 25 listopada 2022 roku


Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na bezpłatną konferencję "Niepełnosprawność – wyzwanie czy zadanie we współczesnym świecie?", która odbędzie się 25 listopada 2022 roku.

Tematem wiodącym Konferencji będzie interdyscyplinarna problematyka odnosząca się do niepełnosprawności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktualne problemy i wyzwania związane z podejmowanym tematem.

Celem organizowanej Konferencji jest spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zajmujących się problematyką niepełnosprawności. W obszarze teoretycznym konferencja ma umożliwić interdyscyplinarną dyskusję nad wyzwaniami i zadaniami związanymi z podejmowanym obszarem. W obszarze praktycznym celem będzie poszukiwanie nowych form pomocy osobom doświadczającym niepełnosprawności.

Na uwagę zasługuje fakt, że zamierzeniem Konferencji jest wieloaspektowe i interdyscyplinarne spojrzenia na podejmowane zagadnienia w celu wypracowania wspólnego podejścia dla dalszych  działań teoretycznych i praktycznych.

Do udziału w Konferencji zapraszamy socjologów, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów i przedstawicieli innych nauk zainteresowanych problematyką konferencji.

Proponowane obszary tematyczne, które zamierzamy podejmować w dyskusjach:

1. Niepełnosprawność wczoraj i dziś – różnorodne oblicza braku sprawności

2. Kiedy niepełnosprawność staje się zadaniem ponad miarę

3. Człowiek z niepełnosprawnością wobec wyzwań współczesności

4. Funkcjonowanie rodzinne osób z  niepełnosprawnością

5. Przykłady dobrych praktyk w pracy z osobami z niepełnosprawnością

6. Osoba z niepełnosprawnością w procesie dydaktycznym i wychowawczym

7. Kształcenie osób dorosłych z niepełnosprawnością

8. Możliwości rozwoju osób z niepełnosprawnościami

9. Niepełnosprawność, która nie wyklucza

 

Więcej informacji na stronie: https://bon.uksw.edu.pl/konferencja-2022/

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: mgr Sławomir Szarek