BON URK
Wrzesień 2023
Udostępnij:

szkolenie on-line dostępność uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - UJ


Szanowni Państwo, 

w imieniu zespołu projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój" (Przełamuj) realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pragniemy zaproponować Państwu czterodniowy, bezpłatny cykl szkoleniowy online, poświęcony dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami. 

Tematyka kursów dotyczy wielu aspektów wspierania studentów z niepełnosprawnościami w procesie edukacyjnym. 

Zachęcamy do udziału w szkoleniach pracowników BON-ów z różnych miast w Polsce w celu pogłębienia swojej wiedzy na temat edukacji włączającej oraz metod pracy ze studentami z niepełnosprawnościami w oparciu o zapisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.  

Do udziału w kursach zapraszamy również pracowników naukowych/dydaktycznych i administracyjnych, mających kontakt z osobami z niepełnosprawnościami lub zainteresowanych tematem dostosowania uczelni do potrzeb tej grupy.  

Zachęcamy do udziału w szkoleniach tych z Państwa, którzy nie mieli do tej pory okazji skorzystać z naszej oferty.  

Mamy nadzieję, że oferowane szkolenia online wpiszą się w Państwa potrzeby edukacyjne oraz pomogą w codziennej pracy ze studentami z niepełnosprawnościami w różnych środowiskach akademickich w całej Polsce.  

Pełny cykl szkoleniowy trwa przez 4 dni w miesiącu i odbywa się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.  

Harmonogram:  

PAŹDZIERNIK: 16 (poniedziałek), 17 (wtorek), 18 (środa) i 20 (piątek) października 2023 r. (ostatnia edycja szkolenia)

Program cyklu szkoleniowego: 

Dzień I (poniedziałek), godz. 9.00-13.30 

Wprowadzenie (45 min.)

Świadomość niepełnosprawności (3x45 min.)  

Bezpieczna ewakuacja osób z niepełnosprawnościami (2x45 min.) 

 

Dzień II (wtorek) godz. 9.00-13.30  

Wytyczne WCAG 2.1 (3x45 min.)  

Dostosowywanie materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku (3x45 min.) 

 

Dzień III (środa) godz. 9.00-12.00  

Wsparcie studenta z niepełnosprawnością (4x45 min.) 

 

Dzień IV (piątek) godz. 9.00-13.30 

Wykorzystanie bezpłatnego oprogramowania wspierającego studentów i pracowników niepełnosprawnych (3x45 min.)  

Adaptowanie grafik do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących (3x45 min.) 

 

ZAPISY 

Osoby zdecydowane na udział w pełnym cyklu szkoleniowym prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego.  

Formularz na szkolenie - edycja październik 2023 - zapisy do 9.10.2023

Czas rekrutacji na szkolenie może ulec wydłużeniu bądź skróceniu. O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować Państwa na stronie internetowej projektu. 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem udziału w szkoleniu. Szczegóły są dostępne na stronie projektu.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: e-mail: rekrutacja.przelamuj@uj.edu.pl, tel. 12 663 38 53.

Szkolenia realizowane są przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału, 

Zespół projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój" (Przełamuj) 

Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój

Biuro Projektu: ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

tel. 12 663 43 40, 12 663 38 53

e-mail: przelamuj@uj.edu.pl 

www.przelamuj.uj.edu.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Wiedza - Edukacja - Rozwój

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: mgr Sławomir Szarek