BON URK
Maj 2023
Udostępnij:

SZKOLENIE „DOSTĘPNOŚĆ UCZELNI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI"


Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu realizowanym w formie seminariów/warsztatów on-line adresowanego do wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych, administracyjnych oraz technicznych naszej uczelni, którzy zainteresowani są poszerzeniem swojej wiedzy oraz nabyciem praktycznych umiejętności dotyczących zagadnień szerokorozumianej dostępności uczelni dla osób (a zwłaszcza studentów) z niepełnosprawnościami.  

Tematyka kursów dotyczy wielu aspektów wspierania studentów z niepełnosprawnościami w procesie edukacyjnym. 

Zachęcamy do udziału w szkoleniach pracowników uczelni w celu pogłębienia swojej wiedzy na temat edukacji włączającej oraz metod pracy ze studentami z niepełnosprawnościami w oparciu o zapisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.  

Do udziału w kursach zapraszamy również pracowników naukowych/dydaktycznych i administracyjnych, mających kontakt z osobami z niepełnosprawnościami lub zainteresowanych tematem dostosowania uczelni do potrzeb tej grupy.  

Pełny cykl szkoleniowy trwa przez 4 dni w miesiącu i odbywa się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.  

 

Harmonogram (terminy do wyboru):  

CZERWIEC: 26 (poniedziałek), 27 (wtorek), 28 (środa) i 30 (piątek) czerwca 2023 r. 

LIPIEC: 10 (poniedziałek), 11 (wtorek), 12 (środa) i 14 (piątek) lipca 2023 r.

 

Program cyklu szkoleniowego: 

Dzień I (poniedziałek), godz. 9.00-13.30 

Wprowadzenie (45 min.)

Świadomość niepełnosprawności (3x45 min.) 

Bezpieczna ewakuacja osób z niepełnosprawnościami (2x45 min.) 

 

Dzień II (wtorek) godz. 9.00-13.30  

Wytyczne WCAG 2.1 (3x45 min.)  

Dostosowywanie materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku (3x45 min.)

 

Dzień III (środa) godz. 9.00-12.00  

Wsparcie studenta z niepełnosprawnością (4x45 min.) 

 

Dzień IV (piątek) godz. 9.00-13.30 

Wykorzystanie bezpłatnego oprogramowania wspierającego studentów i pracowników niepełnosprawnych (3x45 min.)  

Adaptowanie grafik do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących (3x45 min.) 

 

ZAPISY 

Osoby zdecydowane na udział w pełnym cyklu szkoleniowym prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego.  

Zapisy na szkolenie odbywające się w czerwcu przyjmujemy do 19.06.2023, zapisy na szkolenie odbywające się w lipcu kończą się 03.07.2023.

Czas rekrutacji na szkolenie może ulec wydłużeniu bądź skróceniu. O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować Państwa na stronie internetowej projektu. 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem udziału w szkoleniu. Szczegóły są dostępne na stronie projektu.

Szkolenia realizowane są przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału, 

 

Zespół projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój" (Przełamuj) 

Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój

Biuro Projektu: ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

tel. 12 663 43 40, 12 663 38 53

e-mail: przelamuj@uj.edu.pl 

www.przelamuj.uj.edu.pl

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Wiedza - Edukacja - Rozwój

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: mgr Sławomir Szarek