BON URK
STUDENT - Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Każdemu studentowi URK posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny przysługuje stypendium – dodatkowa pomoc materialna przeznaczona na wyrównanie szans.

INFORMACJE OGÓLNE I PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnością można składać do 10-tego każdego miesiąca, jednak nie wcześniej niż w październiku oraz nie później niż w czerwcu bieżącego roku akademickiego.

Wszystkie wnioski należy zarejestrować w systemie USOSweb, wydrukować, podpisać i w powyższym terminie przesłać tradycyjną drogą pocztową w kopercie na adres Biura Pomocy Materialnej. Liczy się data stempla pocztowego.Wnioski są przyjmowane wyłącznie tradycyjną drogą pocztową. Wnioski zarejestrowane w systemie USOSweb, a nie przesłane drogą pocztową do tutejszego biura nie będą rozpatrywane.

Procedura składania wniosku o stypendium dla osób z niepełnosprawnością na bieżący rok akademicki (dotyczy wyłącznie studentów, którzy nie składali jeszcze wniosku o stypenendium dla osób z niepełnosprawnością w bieżącym roku akademickim, lub którzy mieli przyznane stypendium do lutego.)

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnością na bieżący rok akademicki powinni:

1. Przesłać do Biura Pomocy Materialnej na adres mailowy aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy zwłaszcza osób, które dane orzeczenie składają po raz pierwszy);

2. Po wprowadzeniu do systemu orzeczenia przez pracownika Biura, student wypełnia w systemie USOSweb wniosek o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnością na bieżący rok akademicki. Po wypełnieniu, wniosek należy zatwierdzić, wydrukować, podpisać oraz do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

3. Wszystkie powyższe dokumenty należy przesłać tradycyjną drogą pocztową w kopercie na adres Biura Pomocy Materialnej (al. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków);

4. Wnioski wypełnione tylko w systemie USOSweb, a nie przesłane drogą pocztową do tutejszego Biura nie będą rozpatrywane,

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosku o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnością zamieszczone są na stronie Biura Pomocy Materialnej URK (https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/index/site/4238)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: mgr Sławomir Szarek