BON URK
BON - o nas

Uczelnia zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, warunki do pełnego uczestnictwa w życiu Uczelni i społeczności akademickiej, w tym podczas rekrutacji, kształcenia, prowadzenia badań naukowych, udziału w wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz zatrudnieniu. Za zapewnianie dostępności Uczelni odpowiedzialne są jednostki Uczelni.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON URK) koordynuje realizację ww. zadań w ramach Uczelni i wspiera jednostki Uczelni w zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ze względu na stan zdrowia, w tym osobom z niepełnosprawnościami.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: mgr Sławomir Szarek