BON URK

KANDYDAT

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest otwarty i przyjaźnie nastawiony w stosunku do studentów ze szczególnymi potrzebami, a zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami oraz chorymi przewlekle. Decydując się na podjęcie studiów na naszej Uczelni możesz mieć pewność, że będziesz pełnoprawnym studentem oraz członkiem społeczności akademickiej.
Ponieważ proces dostosowywania Uczelni dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami jest czasochłonny i kosztowny, zakres dostepności poszczególnych budynków Uczelni jest zróżnicowany oraz nie wszystkie bariery i przeszkody zostały już zlikwidowane. W związku z podejmowanymi działaniami przez władze Uczelni, poziom dostepności Uczelni cały czas się zmienia i poprawia.
 
Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci ze szczególnymi potrzebami, z niepełnosprawnościami oraz przewlekle chorujący, którzy chcą studiować na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni kandydaci. Dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą dydaktyczną URK oraz procedurami rekrutacyjnymi zamieszczonymi na stronie poświęconej Rekrutacji na studia w URK  oraz zawartymi w Informatorze dla Kandydatów.   Pozostałe informacje o kierunkach studiów dostępnych w URK oraz   możliwość dokonania rejestracji na wybrane kierunki studiów udostępnione jest w ramach strony: Inernetowa Rejestracja Kandydatów.  
 
Jeśli potrzebujesz wsparcia podczas rekrutacji na studia skontaktuj się z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi lub Biurem Rekrutacji i wypełnij krótki formularz lub skontaktuj się z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami URK
Ankieta dotycząca wsparcia kandydatów na studia w procesie rekrutacji
 
Wszystkie osoby rozpoczynające studia, które w związku ze szczególnymi potrzebami, niepełnosprawnością lub przewlekłymi chorobami potrzebują wsparcia w procesie studiowania – np. organizacji zajęć w budynkach dostępnych architektonicznie, adaptacji zajęć i egzaminów do potrzeb wynikających ze stanu zdrowia, zapraszamy do kontaktu z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami URK w celu omówienia możliwych form wsparcia oraz procedur związanych z dostosowaniem procesu kształcenia.
 
Zachęcamy również Państwa do zapoznania się z krótkim poradnikiem dla kandydatów traktującym o studiowaniu, wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz uczelni "bez barier" zamieszczonym na stronie: poradnik dla kandydata  "Studiowanie z niepełnosprawnościami".
 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: mgr Sławomir Szarek