BON URK
PRACOWNIK - poradnik

Rozporządzenia i ustawy:

1. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

2. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

5. Ustawa Prawo zamówień publicznych z 2019 r. - obowiązująca od 1.01.2021 r.

 

Materiały informacyjne dotyczące projektowania uniwersalnego i unikania barier architektonicznych w perspektywie zwiększania dostępności infrastruktury uczelni. 

Projektowanie bez barier - wytyczne

Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami

Włącznik - projektowanie bez barier

Dostosowanie budynków

Możliwości zwiększenia dostępności budynków użyteczności publicznej

 

Materiały informacyjne dotyczące sfery komunikacyjno-informacyjnej. 
 
 
 
Materiały informacyjne opisujące dobre praktyki przy planowaniu i organizacji wydarzeń naukowych, kulturalnych oraz promocyjnych na uczelni wyższej.
 
 
Tworzenie dostępnych dokumentów elektronicznych w Microsoft Word - Zbiór zasad ze strony utilitia.pl - https://utilitia.pl/baza-wiedzy/tworzenie-dostepnych-dokumentow-elektronicznych-w-microsoft-word/
 
 
 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: mgr Sławomir Szarek